WelKom op onze nieuwe website

 

 

 

Onze diensten:

  • Algemene elektriciteitswerken
  • Depannage bij elektriciteitsproblemen
  • Installatie van domotica
  • Opmaak dossiers voor de keuring van uw elektrische installatie

Algemene elektriciteitswerken

ook kleine klussen.

Domotica

Van eenvoudig tot complex.

Renovatie

liever een complete renovatie van uw elektrische installatie?

Depannage

Dringend een elektricien nodig voor het oplossen van een panne?

Vragen & Antwoorden

wanneer moet mijn elektrische installatie gekeurd worden?

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke:
ingebruikstelling, verzwaring, uitbreiding of wijziging.
Nandien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Wat is het AREI?

Arei staat voor Algemeen Regelment op de Elektrische Installaties
Koninklijk Besluit van 10 maart 1981 verschenen in het Belgische Staatsblad van 29 april 1981.
De wettelijke voorschriften van het AREI zijn van kracht op de elektrische installaties
waarvan de werken zijn aangevangen na 1 oktober 1981

Wat is een eendraadschema?

Een ééndraadschema is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie door middel van specifieke symbolen..

Wat is een situatieschema?

Het situatieschema is een grondplan van de woning dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de verschillende elementen van het ééndraadschema.